Wat is Kinderkinetika?

Wat is Kinderkinetika?

 

Kinderkinetika  is ‘n spesialiseringsrigting wat fokus op die groot motoriese ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 12 jaar .

Die term Kinetika (Kineses), wat beweging beteken, verwys na die verbetering, ontwikkeling, stimulering en regstelling van kinderbeweging in die ouderdomskategorie 0-12 jaar.  Dus werk ʼn Kinderkinetikus ontwikkelend en stimulerend asook remediërend met kinders. Kinderkinetika fokus op bewegingsaktiwiteite tydens kritieke periodes van neurale ontwikkeling in die kind se lewe.  Elke kind is vatbaar vir sekere stimulasie en inligting tydens ‘n sekere tyd van sy/haar lewe (0-7 jaar).  Dit word geleentheidsvensters genoem.  Dit is baie belangrik dat die noodsaaklike ontwikkeling en stimulasie plaasvind wanneer die spesifieke “venster” daarvoor oop is aangesien hierdie geleentheidsvensters wel op ‘n sekere ouderdom toemaak en dan is dit vir die kind baie moeilik om ‘n vaardigheid aan te leer.  Tydens hierdie tydperk is die kleuter die ontvanklikste is vir die aanleer en vestiging van nuwe vaardighede.  Dit beteken nie dat ‘n persoon nie nuwe vaardighede na hierdie tydperk kan aanleer nie, maar dat die samestelling van die brein en neurologiese ontwikkeling meer intensief in hierdie tydperk ontwikkel en sodoende word vaardighede makliker aangeleer.    ‘n Kinderkinetikus bied ouderdomspesifieke ontwikkelingsprogramme aan wat gegrond is op wetenskaplike evaluasies.  Dus word elke kind individueel wetenskaplik geëvalueer en die lessies word dan volgens die kind se vaardigheidsvlak en ouderdom aangebied.  Die lesse word nie vooraf uitgewerkt en dan net aangebied nie.  Die lesse word spesifiek vir die kinders in die groepie of vir die individuele kind geskryf en aangepas om die kind se behoeftes te akkommodeer.

Navorsing oor motoriese ontwikkeling

Navorsing bewys dat die kind wel met neurone gebore word, maar dat die stimulasie en ontdekking deur te doen en te beweeg die neuron-verbindings van die brein optimaal stimuleer. Deur dus te beweeg, word neurologiese bane / netwerke ontwikkel en sodoende ontwikkel die kind ʼn beter persepsie van die wêreld om hom.  Neurologiese stimulasie kan ontwikkel word deur beweging en deur te beweeg word alle sintuie, sowel as verborge sintuie ontwikkel om die brein ʼn beter persepsie en verstaanbaarheid van die omgewing te gee.  Sodoende word veral perseptuele vaardighede gevestig en sluit direk aan by skoolgereedheid.  Daar bestaan ‘n groot verband tussen grootmotoriese ontwikkeling en perseptuele vaardighede en daarom is een van die hoof fokusse van Kinderkinetika om ‘n kind skoolgereed te kry spesifiek op ‘n motoriese vlak.

Babas en kleuters

Dit is ook belangrik dat babas hulle mylpale bereik om te sorg dat die ontwikkeling vir die res van hulle kinderjare reg geskied. Almal het al gehoor dat ‘n kind moet kruip of nie te veel in ‘n loopring of karstoeltjie moet wees nie.  Hierdie is nie net bangmaakstories nie.  Daar steek verseker waarheid in hierdie aannames aangesien dit so maklik is om ‘n kind se bewegings te beperk.  Indien ‘n kind se bewegings beperk word asook die ontdekking van hoe sy/haar lyfie op ‘n motoriese vlak werk, kan dit ‘n nadelige uitwerking op die kind se ontwikkeling hê.  Daarmee word daar nie gesê dat ‘n kind die bogenoemde glad nie moet doen nie, die belangrikheid van beweging word net daarmee beklemtoon.

Ouer kinders

Kinderkinetika dra nie net by tot die totale ontwikkeling van 0 – 7 jaar nie, maar dra by tot die welstand van leerders 8 – 12 deur aktiewe bewegingsprogramme.  As gevolg van ons huidige lewenstyl bewys navorsing ook dat leerders in hierdie tydperk veel meer tegnologies ingestel is as ooit tevore.  Dus is hulle nie so fisiek aktief soos wat hulle behoort te wees nie.  Dit kan verskeie gesondheidsprobleme veroorsaak.  Deur fisieke programme (gimnasium programme, swemprogramme, dansprogramme, gimnastiek, ens) daar te stel, word leerders se onaktiwiteit beperk en sodoende verminder dit siektes en obesiteit.

Alhoewel Kinderkinetika hoofsaaklik fokus op motoriese ontwikkeling, dien beweging as vertrekpunt om op die einde die totaliteitsontwikkeling van die kind te verseker.  Dus word kognitiewe, emosionele, sosiale en fisieke fiksheidsvaardighede ook aangespreek in elke les.  Vanuit ʼn gesondheidsperspektief word gelukkigegesonde en goed ontwikkeldekinders as die einddoel nagestreef.

 

Oor watter opleiding beskik ‘n Kinderkinetikus?

Vir ʼn Kinderkinetikus om te kan praktiseer, moet hy/sy ʼn drie-jaar graad in Menslike Bewegingskunde hê, asook ‘n honneursgraad in Kinderkinetika.  ‘n Kinderkinetikus moet ook geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika (SAPIK).  Die keuring vir die honneursjaar is baie streng en daar word net twaalf studente per jaar gekeur.  Kinderkinetika word by die Noordwes Universiteit (Potchefstroomkampus) en die Universiteit van die Vrystaat aangebied.  Kinderkinetka-intern kursusse word by Tygerberg, Centurion Akademie en die Universiteit van Zululand aangebied.  Tydens die studiejare word daar van ‘n Kinderkinetika-student vereis om verskeie sportafrigtingskursusse te doen asook baie praktiese ervaring met kinders.

Watter tipe programme kan ‘n Kinderkinetikus aanbied?

Babastimulasie en –massering  – vir babas 0-2 jaar

Kleuterbewegingsontwikkeling – 3-6 jaar

Perseptueel-motoriese program – 6-8 jaar

Kleutergimnastiek – 4-6 jaar

Sportvaardigheids-/welstandsprogram  – 8-12 jaar

Obesiteitsprogram  – 4-12 jaar

Remediërende / aangepaste / individuele program  – 0 -12 jaar

Program vir gestremdes – 0-12 jaar

Swemprogram  – 18 maande -6 jaar

Optimale ontwikkeling van kinders

Die optimale ontwikkeling van kinders kan ernstig verhinder word indien daar nie voldoende hulp (in terme van genoegsame stimulasie) tydens die vroeë jare van ontwikkeling verleen word nie

Van die redes sluit ouers in wat baie lang ure werk en nie genoeg tyd het om met hul kinders te spandeer nie. Die omgewing waar kinders woon, byvoorbeeld woonstelle, bied te min speelplek vir kinders om te leer fietsry of tou te spring of om sommer net rond te hardloop.

Besige strate en verblyf in die middestad, beperk ook die aanleer van speel en ontdek buite in die omgewing.

Tegnologie beperk beweging deurdat die kind nie aktief beweeg nie, maar passief betrokke is met selfone, tv-speletjies, internet, ens.

Ander sosio-ekonomiese aspekte sluit armoede in waar ouers nie die finansies het om kinders in dagsorgsentrums te plaas nie.  Bydraende faktore omsluit dagsorgsentrums wat nie voldoende personeel het met die regte kwalifikasies om kinders optimaal te stimuleer nie.

As gevolg van hedendaagse kinders se onaktiewe lewenstyl blyk daar baie motoriese probleme te wees wat swak skoolprestasie kan veroorsaak

‘n Kinderkinetikus spreek al die nodige aspekte vir optimale ontwikkeling aan om sodoende te verseker dat elke kind sy volle potensiaal bereik

Vir wie is Kinderkinetika?

Kinderkinetika is vir alle kinders.  Omdat ‘n Kinderkinetikus stimulerend en remediërend met kinders werk is dit regtig vir alle kinders.  As jy net jou kind wil stimuleer om sy/haar optimale potensiaal te bereik of as jou kind ‘n leer/lees/aandag/motoriese probleem het of selfs ‘n gestremdheid of geremdheid het, is Kinderkinetika ideaal vir jou kind.  Op ‘n baie lekker en spelender wyse sorg ons dat kinders hulle optimale potensiaal bereik.

Waarom Kinderkinetika vir jou kind?

Kinderkinetika verbeter veral die grootspier ontwikkeling van kinders.  Dit is belangrik dat die grootspiervaardighede van ‘n kind eers ontwikkel voordat die fyner spiervaardighede optimaal bemeester kan word.  Die ontwikkeling van ‘n kind se motoriese vaardighede kan ook skoolprestasie verbeer en leer- en leesprobleme voorkom/verbeter.  As kinders motoriese gestimuleer word kan hulle ook beter aandag gee in ‘n klas situasie en makliker konsentreer aangesien ‘n afname in konsentrasie ‘n gevolg van onvoldoende motoriese vaardigheidsuitvoering kan wees.  Kinderkinetika ontwikkel die kind in totaliteit.

Waar kry ek ‘n Kinderkinetikus?

Daar is ‘n hele aantal Kinderkinetici landswyd (en selfs oorsee ook).  Onthou dat alle Kinderkinetici nie noodwendig al die programme aanbied nie.  Vra dus ‘n Kinderkinetikus in jou omgewing uit oor die programme wat hy/sy aanbied.  U kan vir Karyna le Roux, karynakinetika@gmail.com skakel vir meer inligting.

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s