Is jou kind ‘n visuele leerder?

Is jou kind ‘n visuele leerder? Kyk na die volgende eienskappe van visuele leerders. Indien jou kind aan meeste van die eienskappe voldoen is sy waarskynlik ‘n visuele leerder. Onthou al is jou kind ‘n visuele leerder gaan sy nie noodwendig al die eienskappe hê nie.

 

Wanneer my kind praat:

* My kind het ‘n klein woordeskat

* Sy praat in kort sinne

* Sy ruil gereeld die woordorde in sinne om.

 

Wanneer my kind speel:

* Hou hy van verbeeldingspel

* Speel graag met blokkies

* Hou van papier, verf en kryte

* Verkies ongestruktureerde spel

 

Wanneer my kind beweeg:

* Sy gebruik baie haar hande en vingers terwyl sy speel.

* Sy kyk baie om haar as sy swaai.

* Sy doen dikwels meer as een ding op ‘n slag

 

Meeste mense het ‘n voorkeur leerstyl, hetsy dit visueel, ouditief of leer beweging is. Dit is baie belangrik om te weet watter leerstyl jou kind verkies sodat jy hom/haar se manier van leer kan aanpas om by sy/haar leerstyl te pas.

Hier volg die eienskappe van ‘n visuele leerder:

Wanneer my kind rondom ander mense is:

* Hy trek dikwels terug wanneer aangeraak word

* Gebruik gesigsuitdrukkings om sy emosies uit te druk.

 

Wanneer my kind voel:

* Sy is nie baie emosioneel vir haar ouderdomsgroep nie.

* Sy lyk soms verbaas oor die emosionele uitbarstings van ander.

 

Wanneer my kind leer:

* Onthou sy gesigte en prentjies

* Onthou sy aktiwiteite die beste nadat sy dit gesien het

Advertisements